Publisert 23. mars, 2023

I videreutviklingen av Libry Content jobber vi i disse dager med å designe og utvikle Min side. Den gode brukeropplevelsen er i fokus når lånere skal logge på og administrere lån og reserveringer.

Banner_Min side skisser

Basert på brukerinnsikt

Min side skal romme lånerens relasjon til biblioteket, og i første omgang fokuserer vi på å løse basisbehovene med grunnleggende funksjonalitet. I tillegg til disse har vi mange andre ideer som kan engasjere lånere på helt nye måter.

Vi deler arbeidet opp i mindre deler for å løse hver enkelt del på best mulig måte før vi går videre til det neste. Samtidig sørger vi hele tiden for å samle inn brukerinnsikt, slik at vi er sikre på at brukerne får en god opplevelse.

Gode integrasjoner

For å kunne bygge de beste tjenestene for bibliotekene og brukerne deres er vi helt avhengige av gode integrasjoner med biblioteksystemet.

I høst inngikk Biblioteksentralen en samarbeidsavtale med Bibliotek-Systemer As med et felles mål om å bygge moderne og raske API-er for en smidig informasjonsflyt mellom Bibliofil og omverdenen.

Dette samarbeidet bærer nå fram sin første frukt i form av en sømløs brukeropplevelse på Min side i Libry Content.

 

*Grafikken øverst viser skisser av funksjoner i Min side. Dette er "wireframes" som designerne våre jobber med.